Elektronika, detekce kovů a nálezy, hudba, atd.

Potýkání s paragrafy

9. listopadu 2008 v 21:08 | Jakub Štajer |  Detekce kovů

Potýkání s paragrafy

Zajímá mně hledání detektorem a uvedenou činnost považuji za perfektní relaxaci, a za tři roky , co tuto zábavu provozuji, jsem našel i věci zajímavé.Prostě, jak bylo již mockrát řečeno, kdo hledá najde.Zabýval jsem se taky otázkou , co se může stát z právního hlediska, pokud něco najdu co má nějakou cenu a zda se nedopustím tím, že věc neodevzdám, nějakého protiprávního jednání. Vzhledem k tomu, že nejsem právník, tak jsem si půjčil trestní zákon , trestní řád a přestupkový zákon a tyto předpisy jsem tak nějak přečetl a udělal následující závěry. Berte je prosím jako názory laika, právně nevzdělaného, které nemusí souhlasit úplně se skutečným právním pohledem na věc a taky Vašim pohledem na danou věc.

Zabýval jsem se hlavně otázkou kolem trestného činu Nedovolené ozbrojování dle § 185 Tr. zákona a tr. činu Zatajení nálezu dle § 254 tr. zákona.

§ 185 Nedovolené ozbrojování - nejprve citace z tr.zákona.

1, kdo bez povolení vyrobí nebo opatří sobě nebo někomu jinému střelnou zbraň anebo ji přechovává, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

2, Kdo bez povolení

a, době nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu, zbraň hromadně účinnou nebo součástky,jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

b, hromadí,vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo střelivo, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

3,stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo projektuje, staví a užívá provozy na výroby chemických zbraní.

4, odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a, spáchá li čin uvedený v odstavci 2a 3 jako člen organizované skupiny

b, spáchá takový čin ve větším rozsahu, nebo

c, spáchá li takový čin za branné pohotovosti státu.

Střelnou zbraní se zde myslí zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. Střelnou zbraň může držet občan pokud je držitelem zbrojního oprávnění a zbraň je registrována a má vystavený průkaz zbraně. Oboje dělá policie. Je možné bez povolení vlastnit tzv. historické zbraně, zde je rozhodující rok výroby a to vyrobené před rokem 1870. Ten rok je uveden v novelizaci Zákona o zbraních a střelivu. Z toho mi plyne,že se nesmí vlastnit zbraně funkční , nebo jejich díly nebo střelivo, výbušniny . I znehodnocené zbraně může občan vlastnit, pokud jsou znehodnoceny úředně Státní zkušebnou zbraní , kdy uvedené zbraně mají vystavený rovněž doklad a jsou označeny zkušebnou. Pokud najde někdo část nebo nějakou starou zbraň v lese, tak tato je většinou ve stavu že se nedá použít na střílení a rovněž tak její díly. Zde je věcí každého jak se zbraní naloží, podle zákona by se měli zbraně odevzdat policii. U těchto rezavých nepoužitelných zbraní , to snad tak nevadí. Jinou kapitolou je asi střelivo a případně různý materiál obsahující trhaviny. To by se mělo odevzdat ,nebo nechat ležet tam kde to je. Je to věcí každého, pokud se budu držet v životě hesla, že každý nemůže umřít na posteli ,tak se budu podrobně zabývat i těmito nálezy , asi bych to ale moc nepropagoval , může to uškodit jak autorovi tak i v našem případě Detektorwebu. V dnešním světě se tím chlubit je dosti ožehavý problém. Tímto nechci mít nějaké mravokárné řeči, je to můj názor , ten Váš vám neberu. Pokud se podívám na znění těch paragrafů uvedených výše tak do " jejich obsahu " při hledání můžu sklouznout raz dva.

Dále je to trestný čin Zatajení nálezu § 254 trestného zákona. : - nejprve citace

1, Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím Svobody až na jeden rok, nebo peněžitým trestem.

2, Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

K vysvětlení.
Cizí věc je tu věc náležející zcela nebo zčásti jiné osobě než pachateli. V úvahu přichází pouze věc movitá. Nikoli nepatrná hodnota je podle trestného zákona hodnota přesahující 5.000,- Kč. U nálezu se předpokládá, že se věc nachází mimo dosah osoby k věci oprávněné /majitele / a proti její vůli. A pachatel neví, komu věc náleží. Trestní odpovědnost vzniká až tehdy, kdy pachatel poznal, že mu věc nepatří a rozhodl si ji přisvojit. Tedy vždycky po nalezení a neodevzdání. Když se něco najde tak je to asi vždy bez přivolení oprávněné osoby / osoby , která věc ztratila /. K 2. odstavci značný prospěch je hodnota přesahující 500.000,- Kč. U uvedeného vyplývá asi, že pokud najdu něco v hodnotě přesahující částky 5.000,- Kč a toto neodevzdám na třeba policii , tak se dopustím uvedeného trestného činu podle odst. 1. Aktuální to bude při nálezu třeba něčeho žlutého , hodnota se bude brát pro potřeby trestního řízení po ohodnocení věci znalcem.Praxe je taková, že policie i znalec bere hodnotu podle toho,za jakou cenu se uvedená věc v době spáchání činu / nalezení třeba zlatého řetězu / prodává v místě , kde ke spáchání skutku /nalezení / došlo. Patrně by sem nepatřilo nalezení různých běžných mincí, nebo zahozených odznaků a známek z WW2. Každý si to musí srovnat sám.

Aby to však nebylo tak jednoduché, tak v přestupkovém zákonu jsem se dočetl :

§ 50 Přestupky proti majetku

1, přestupku se dopustí ten,kdo a uvádím až písmeno b, úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek ,nebo si přisvojí cizí věc nálezem ,nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby.

2, Za přestupek podle odst. 1. lze uložit pokutu do 15.000,- Kč.

Takže vlastně toto se týká tehdy, pokud hodnota nálezu činí méně než by spadalo pro trestný čin a to méně než 5.000,- Kč hodnoty nalezené věci.Když už jsem nespáchal trestný čin , tak to bude asi přestupek a za pokuta je krutá. Proberte si to dle svého. Asi to chce mít při hledání pouze vzorky na nastavení detektoru . Nepovažuje se za přestupek, pokud má věc minimální hodnotu. To je ale asi relativní pojem, co je pro koho minimální hodnota. Toto jsem při čtení nezjistil. Jinak mi z toho vyplynulo, že se bude jednat o věci moderní ztracené v poslední době a hlavně věci ze vzácných kovů samozřejmě jasné jsou věci s historickou hodnotou.

Ještě bych se zmínil o otázce,kterou jsem se rovněž zabýval , když uvedený problém byl ve fóru nedávno uveden a to, zda má někdo právo odebrat třeba hledači nějaký jeho nález. Byl zde názor že ne. V § 78 tr. řádu jsem se dočetl : Povinnost k vydání věci . Kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, je-li ji / tu věc/ nutno pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Dále zde hrozí v případě nevydání že bude věc odňata a pořádkovou pokutou do výše 50.000,- Kč. A hned v § 79 tr,.řádu je Odnětí věci ,kde je uvedeno, že nebude li věc na výzvu vydána, může být odňata. Policejní orgán potřebuje předchozí souhlas státního zástupce, ale nesnese li odkladu, tak ji může odňat policie i bez souhlasu. O vydání věci se musí sepsat protokol, kdy kopii musí dostat ten ,kdo věc vydal jako doklad o tomto vydání. Můžou tedy odebrat věc získanou trestným činem / asi pokud to po nálezu neodevzdám ,dopustím se výše uvedené trestné činnosti /. Pokud mi budou chtít odebrat nějakou věc z nálezu a nepřesvědčím je o tom ,že je moje, tak asi by mohli, ale musí se zřejmě prokázat, že věc patří jiné osobě a taky komu. Nepředpokládám ale, že by policie neměla nic jiného na práci, aby jenom sháněla hledače a kontrolovala je , pokud hledají tam ,kde to někomu vadí a jsou tam neprávem. Sám mám zkušenost, že při hledání a pohybu po polích , lesích a podobně , pokud tam někdo přijde , tak je dobré se chovat slušně, samozřejmě pokud se ke mně chovají lidi taky slušně. Kolemjdoucí ale většinou přijdou pouze ze zvědavosti a pokud s mina pokecám, tak se mi již podařilo získat i dobrý tip nahledání.

Jak jsem na začátku uvedl, nejsem právník a uvedený pokus o právní pohled na některé okolnosti / asi ty záporné / hledání , je jenom můj osobní.Jak jsem si to po sobě přečetl tak mi to připadá jako velké BUBUBU pro hledače, takže to tak neberte, to je extrém toho ,co se může špatného přihodit. Chce si to z toho vybrat to dobré . Je možné , že jsem se v něčem zmýlil, ale mám za to, že i o těchto otázkách je dobré něco vědět, pokud vyrazím s detektorem do terénu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama